Avis legal

L’empresa Azur Education no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació que apareix a la pàgina web de: www.azureducation.com

Amb els límits establerts per la llei, Azur Education no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines web.

Els continguts i la informació no vinculen ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu de l’empresa Azur Education, registrada com INTERNATIONAL EDUCATION AND LANGUAGES SL, SOCIEDAD LIMITADA, amb domicili a Passeig de les Delícies 1, Sevilla i amb codi d’identificació fiscal B56346281. Les pàgines d’Internet d’Azur Education poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers que Azur Education no pot controlar. Per tant, Azur Education no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta dels continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva d’Azur Education o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, haurà de comptar amb el consentiment exprés d’Azur Education. A més, per accedir a alguns dels serveis que Azur Education ofereix a través del lloc web, haurà de proporcionar alguns dades de caràcter personal. En compliment de l’establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades us informem que, mitjançant el compliment dels presents formularis, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers d’Azur Education amb la finalitat de poder-vos prestar i oferir els nostres serveis així com per informar-vos de les millores del lloc web. Us informem també que tindreu la possibilitat en tot moment d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les vostres dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant correu electrònic a: info@azureducation.com o a l’adreça: Passeig de les Delícies, 1, 41001, Sevilla (Sevilla).

Política de privadesa

 Protecció de dades de caràcter personal segons el RGPD

Azur Education, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del lloc web: www.azureducation.com, s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis d’Azur Education. La recollida i el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’execució de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies d’Azur Education. Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de complir amb la finalitat anteriorment exposada.

Azur Education adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al disposat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes.

L’usuari podrà en qualsevol moment exercir els drets d’accés, oposició, rectificació, cancel·lació, limitació i portabilitat reconeguts en el citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets el pot realitzar l’usuari a través de correu electrònic a: info@azureducation.com o a l’adreça: Passeig de les Delícies, 1, 41001, Sevilla (Sevilla).

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a Azur Education.

Finalitat de tractament de les dades personals

A Azur Education, tractarem les teves dades personals recollides a través del Lloc Web:

www.azureducation.com, amb les següents finalitats:

 1. En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través del lloc web www.azureducation.com, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
 2. Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats al lloc web www.azureducation.com.
 3. Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat de www.azureducation.com i del sector.

Recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l’adreça anteriorment indicada. Els camps d’aquests registres són de compliment obligatori, sent impossible dur a terme les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no es sol·liciti la seva supressió i durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que el legitimen:

 1. La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis d’Azur Education, els termes i condicions dels quals es posaran a la seva disposició en tot cas, de manera prèvia a una eventual contractació.
 2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, atès que t’informem posant a la teva disposició la present política de privadesa, que, després de llegir-la, en cas de conformitat, pots acceptar mitjançant una declaració o una acció afirmativa clara, com ara marcar una casella disposada a l’efecte. En cas que no ens facilitis les teves dades o ho facis de manera incorrecta o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant totalment impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Azur Education, llevat d’obligació legal. Com a encarregats de tractament, tenim contractats els següents proveïdors de serveis, que s’han compromès al compliment de les disposicions normatives, d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació.

Dades recopilades pels usuaris dels serveis

En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament compartit, Azur Education no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari del RGPD.

Retenció de dades segons la LSSI

Azur Education informa que, com a proveïdor de serveis d’allotjament de dades i d’acord amb el que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), conserva durant un període màxim de 12 mesos la informació essencial per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què va començar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta la confidencialitat de les comunicacions i només es pot utilitzar en el marc d’una investigació penal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-les a disposició dels tribunals i/o del Ministeri que les sol·liciti. La comunicació de dades a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat es farà d’acord amb el que disposen les normatives sobre protecció de dades personals.

Drets de propietat intel·lectual www.azureducation.com

Azur Education és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know-how” i qualsevol altre dret relacionat amb els continguts del lloc web www.azureducation.com i els serveis oferts en el mateix, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web www.azureducation.com sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del programari

L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per Azur Education, encara que siguin gratuïts i/o d’accés públic.

Azur Education conserva els drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, llevat dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la seva durada.

Per a qualsevol acció que excedeixi el compliment del contracte, l’usuari necessitarà l’autorització per escrit per part d’Azur Education, quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat d’Azur Education, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que pugui produir-se en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una acció negligent o maliciosa per part seva.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

S’hi prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Azur Education i, en particular:

 • La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
 • La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons Azur Education, sigui violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
 • Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de propietat intel·lectual de tercers.
 • La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el disposat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes.
 • La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.

L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut del seu web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments vigents i les normes que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com principis universals d’ús d’Internet.

L’usuari indemnitzarà Azur Education pels costos que generi la imputació d’Azur Education en alguna causa la responsabilitat de la qual sigui atribuïble a l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada

Azur Education realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats als seus servidors, no obstant això, no es responsabilitza de la pèrdua o l’eliminació accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades eliminades pels usuaris, ja que aquestes podrien haver estat suprimides i/o modificades durant el període de temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat.

Els serveis oferts, excepte els serveis específics de còpia de seguretat, no inclouen la reposició dels continguts conservats a les còpies de seguretat realitzades per Azur Education, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa segons la complexitat i volum de la recuperació, sempre amb prèvia acceptació de l’usuari.

La reposició de les dades eliminades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a Azur Education.

Comunicacions comercials

D’acord amb la LSSI, Azur Education no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que no hagin estat sol·licitades prèviament o expressament autoritzades pels destinataris d’aquestes. En el cas d’usuaris amb els quals existeixi una relació contractual prèvia, Azur Education està autoritzada a enviar comunicacions comercials referents a productes o serveis d’Azur Education que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client. En tot cas, l’usuari, després de verificar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li enviï més informació comercial a través dels canals d’Atenció al Client.

Política de cookies

Azur Education informa sobre l’ús de cookies al seu lloc web: www.azureducation.com

Què són les cookies?

Les cookies són fitxers que es poden descarregar al seu equip a través de les pàgines web. Són eines que tenen un paper essencial per a la prestació de nombrosos serveis de la societat de la informació. Entre altres coses, permeten a una pàgina web emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació obtinguda, es poden utilitzar per reconèixer l’usuari i millorar el servei ofert.

Tipus de cookies

Segons qui sigui l’entitat que gestioni el domini des d’on s’envien les cookies i tracti les dades que s’obtinguin, es poden distingir dos tipus:

 • Cookies pròpies:

Aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.

 • Cookies de tercers:

Aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les cookies.

En el cas que les cookies siguin instal·lades des d’un equip o domini gestionat pel propi editor, però la informació que es recull mitjançant aquestes sigui gestionada per un tercer, no es poden considerar com a cookies pròpies.

També hi ha una segona classificació segons el termini de temps que romanen emmagatzemades al navegador del client, podent tractar-se de:

 • Cookies de sessió:

Dissenyades per recaptar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web. S’usen per emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió (per exemple, una llista de productes adquirits).

 • Cookies persistents:

Les dades continuen emmagatzemades al terminal i poden ser accedides i tractades durant un període definit pel responsable de la cookie, que pot anar des d’uns minuts a diversos anys.

Finalment, hi ha una altra classificació amb sis tipus de cookies segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes:

 • Cookies tècniques:

Aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i l’ús de les diferents opcions o serveis que en aquesta existeixin com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren un comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

 • Cookies de personalització:

Permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’uns criteris en el terminal de l’usuari com ara serien l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, la configuració regional des d’on accedeix al servei, etc.

 • Analysis cookies:

Permeten al responsable d’aquestes, el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s’utilitza en la mesura de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, aplicacions i plataformes, amb la finalitat d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei.

 • Cookies publicitàries:

Permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris.

 • Cookies de publicitat comportamental:

Emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, el que permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció d’això.

 • Cookies de xarxes socials externes:

S’utilitzen perquè els visitants puguin interactuar amb el contingut de diferents plataformes socials (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, etc.) i que es generin únicament per als usuaris d’aquestes xarxes socials. Les condicions d’ús d’aquestes cookies i la informació recopilada es regeixen per la política de privacitat de la plataforma social corresponent.

Desactivació i eliminació de cookies

Té l’opció de permetre, bloquejar o eliminar les galetes instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al seu equip. En desactivar les galetes, alguns dels serveis disponibles podrien deixar d’estar operatius. La forma de deshabilitar les galetes és diferent per a cada navegador, però normalment es pot fer des del menú Eines o Opcions. També es pot consultar el menú d’Ajuda del navegador on pot trobar instruccions. L’usuari podrà en qualsevol moment triar quines galetes vol que funcionin en aquest lloc web. Pot permetre, bloquejar o eliminar les galetes instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al seu ordinador.